DigiInfo.cz
Informační portál digitálních technologií

Co všechno byste měli umět s PC, abyste se lépe uplatnili na trhu práce?

Univerzální vzdělávací rámec DigComp rozděluje digitální gramotnost na pět hlavních oblastí, které jsou na první pohled poměrně obecné. Běžný občan by měl být, alespoň v ideálním případě, podle rámce schopen zpracovávat informace, komunikovat, vytvářet digitální obsah, znát zásady bezpečnosti a řešit nejrůznější problémy a výzvy spojené s technologiemi. Každá ze zmíněných oblastí se dále větví a může se zdát, že je požadavků na znalosti občanů mnoho. Pravdou je, že se DigComp snaží být velmi ohebný a dává prostor k debatě.​

Co všechno byste měli umět s PC, abyste se lépe uplatnili na trhu práce?

Co tedy představují jednotlivé oblasti DigCompu v jazyce HR oddělení a náborářů, kteří vytvářejí nabídky pracovních pozic? Pravdou je, že DigComp je poměrně nový (program běží od roku 2015), a proto málokdy spatříte nabídku práce, která by se odkazovala na konkrétní kompetence dle zmíněného rámce. Zato se však setkáte s konkrétními požadavky na znalost práce s kancelářskými balíky, operačním systémem apod. Jaké ze základních znalostí práce s počítačem a technologiemi obecně jsou dnes na trhu práce žádané?

Nezbytné znalosti práce na ​​počítači v oblasti administrativy

Administrativní práce dnes zahrnuje počítač jako nezbytnou pracovní pomůcku. Dochází skrze něj k tvorbě a úpravě dokumentů, správě kalendáře, výměně informací apod. Znát by případní zájemci o kancelářské pozice měli vedle základní práce v prostředí operačního systému Microsoft Windows také konkrétní programy.

Jedná se hlavně o sadu programů Office, ať již v komerční verzi od společnosti Microsoft, nebo bezplatné Google Dokumenty a tzv. open-source balíky, jako je Open Office či Libre Office. Obecně lze říci, že pokud občan zvládá práci v jednom ze zmíněných balíků, neměla by mu adaptace na ostatní dělat větší problémy.

Na to je důležité myslet i při tvorbě životopisu, kdy nezapomeňte znalost konkrétního balíku a programů zmínit – můžete tak získat bonusové body při přijímacím řízení.​

Dokumenty v PC

V praxi se od zájemců o podobné pozice očekává schopnost efektivní práce v textovém editoru ve stylu programů MS Word či Writer, tabulkovém kalkulátoru ve stylu MS Excel a Calc a prezentační programy jako je MS PowerPoint či bezplatný Impress. Pro komunikaci je ve firemním prostředí stále dominantní elektronická pošta neboli e-mail. Předpokladem pro administrativní pozice je tedy také schopnost práce s mailovým klientem ve stylu MS Outlook nebo Mozilla Thunderbird.

Všem, kteří se dostali k tomuto článku sami a dokázali jej v prohlížeči nalézt a otevřít, musíme pogratulovat. Práci s internetovým prohlížečem, která je dnes obzvlášť důležitá, zjevně zvládáte na výbornou. Hodnotnou znalostí, která však nebývá vždy vyžadována, je schopnost publikování na internetu a ovládání nejrůznějších webových programů. Ty jsou ovládány právě prostřednictvím prohlížeče, jako je Internet Explorer, Google Chrome, Firefox nebo např. Opera.

Nezbytné znalosti práce na počítači v ob​​lasti financí a účetnictví

Základní znalosti zmíněné u administrativní pozice jsou platné prakticky všude, kde bude zaměstnanec pracovat s počítačem. U účetní a finanční pozice jsou nejčastěji poptávány znalosti účetních programů, zmiňme např. český účetní software Pohoda.

I zde platí přenositelnost nabytých znalostí – pokud zvládnete ovládat jeden z účetních programů, poradíte si nepochybně po zaškolení s většinou z nich. Znalost konkrétních programů opět nezapomeňte zmínit ve svém životopise. V oblasti účetnictví uděláte dobrý dojem i hlubší znalostí tabulkových kalkulátorů či schopností využívat statistické a databázové programy pro finanční analýzy.

Nezbytné znalosti ​​​práce na počítači v IT

Pracovní nabídky v oblasti profesionálního IT často cílí na profesionály znalé konkrétních programů, programovacích jazyků či systémů. V praxi je tedy zásadní věnovat v životopisu prostor zmínce veškerých myslitelných programů a znalostí, kterými IT odborník oplývá. Důvod k tomu je prostý, prvotní výběr často probíhá prostým porovnáváním vypsaných schopností kandidáta v CV s požadavky zaměstnavatele. Čím větší bude shoda, tím větší šance na zaměstnání je. Je navíc běžné, že o první rozřazení kandidátů se nestará odborník na danou oblast, ale HR manažer, který nemusí ze stručného životopisu pochopit, zda znalosti a schopnosti odpovídají.

I proto by se měli potenciální uchazeči o IT pozice (a nejen o ně) snažit získat takové znalosti a schopnosti, které aktuální trh vyžaduje. Pokud by bylo takových znalostí na strukturu životopisu příliš, může uchazeč tyto informace umístit do přílohy CV.