DigiInfo.cz
Informační portál digitálních technologií

Rozvíjíme vaši digitální gramotnost. Sledujte naše videa

Portál Digi je informativní a vzdělávací webová stránka, která podporuje rozvoj digitální gramotnosti. V sekci DigiVidea vydáváme pravidelně nová edukativní videa, ale také webináře či rozhovory s odborníky na téma digitální gramotnost.

​​Každý týden vydáváme jedno video.​

Digitální gramotnost​

Edukační video na téma DIGITÁLNÍ GRAMOTNOST je zaměřené na představení tohoto, relativně stále nového, pojmu. Video představuje jasnou definici pojmu digitální gramotnost, proč je digitální gramotnost v dnešním světě důležitá a poukazuje také na hrozbu jménem digitální vyloučení. 

Digitální komp​​etence

Digitální kompetence je schopnost používat znalosti a dovednosti v oblasti digitálních technologií zodpovědně, samostatně a vhodným způsobem v kontextu práce, zábavy či vzdělávání. Můžeme je rozdělit na kompetence spjaté s ovládáním dané digitální technologie a na kompetence vztahující se na práci s obsahem. (https://portaldigi.cz/digislovnik/digitalni-kompetence/)
Vzdělávací video na téma DIGITÁLNÍ KOMPETENCE představuje 5 kategorií – zpracování informací, komunikace a spolupráce, vytváření digitálního obsahu, bezpečnost a řešení problémů.

DigiVzdělávání – Prohlížení, vy​hledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu

PROHLÍŽENÍ, VYHLEDÁVÁNÍ A FILTROVÁNÍ DAT, INFORMACÍ A DIGITÁLNÍHO OBSAHU. Jak už název vzdělávacího videa napovídá, jedná se o používání vyhledávačů a hledání informací na internetu. Ve videu také najdete návod, jak efektivně vyhledávat, kriticky vyhodnocovat nalezený obsah, jak filtrovat odpovědi a další rady a tipy.


V dalších týdnech se můžete těšit na nová videa. Sledujte sekci DigiVidea ​a budete v obraze.