DigiInfo.cz
Informační portál digitálních technologií
< 1 2
Videoprůvodce - Metodika identifikace osob digitálně vyloučených a digitálně negramotných

Videoprůvodce - Metodika identifikace osob digitálně vyloučených a digitálně negramotných

V rámci projektu DigiStrategie 2020 jsme vytvořili metodický nástroj, prostřednictvím kterého lze rychle a jednoduše identifikovat osoby digitálně vyloučené a digitálně negramotné, a to konkrétně - uchazeče o zaměstnání, mládež a seniory.

Publikováno: 18. 6. 2019

PortálDigi - představení funkcionalit portálu

PortálDigi - představení funkcionalit portálu

Projekt DigiStrategie 2020 vytvořil webovou stránku PortálDigi. PortálDigi je informační a vzdělávací web, který vám pomůže zorientovat se v digitálním světě a podpoří rozvoj vaší digitální gramotnosti. Jsou zde publikovány články, aktuality, videa či výstupy z projektů a je přístupný všem, kteří se zajímají o témata digitální gramotnost, digitální vzdělávání, digitalizace či digitální pracovní trh.

Publikováno: 10. 6. 2019

Webinář - Segmentace a typologie osob digitálně vyloučených

Webinář - Segmentace a typologie osob digitálně vyloučených

Sekundární analýza – Segmentace a typologie osob digitálně vyloučených a osob ohrožených digitálním vyloučením v ČR byla vypracována pracovní skupinou projektu DigiStrategie 2020. Jde o důkazový materiál, jehož podstatou bylo popsání základních sociálních jevů, které mají negativní vliv na stav digitální gramotnosti a úroveň digitálního začlenění občanů do moderní společnosti na jedné straně, a na straně druhé popsání a zarámování sociodemografických charakteristik a typologií občanů ČR tak, aby na ně bylo možné orientovat nástroje politik. Podívejte se na webovou infografiku nebo si stáhněte celý dokument v PDF na https://portaldigi.cz/segmentace/.

Publikováno: 6. 5. 2019

Webinář - Segmentace a typologie osob ohrožených digitálním vyloučením

Webinář - Segmentace a typologie osob ohrožených digitálním vyloučením

Sekundární analýza – Segmentace a typologie osob digitálně vyloučených a osob ohrožených digitálním vyloučením v ČR byla vypracována pracovní skupinou projektu DigiStrategie 2020. Jde o důkazový materiál, jehož podstatou bylo popsání základních sociálních jevů, které mají negativní vliv na stav digitální gramotnosti a úroveň digitálního začlenění občanů do moderní společnosti na jedné straně, a na straně druhé popsání a zarámování sociodemografických charakteristik a typologií občanů ČR tak, aby na ně bylo možné orientovat nástroje politik. Podívejte se na webovou infografiku nebo si stáhněte celý dokument v PDF na https://portaldigi.cz/segmentace/.

Publikováno: 6. 5. 2019

Webinář - Práce s QR kódy

Webinář - Práce s QR kódy

V projektu DigiStrategie jsme proškolili zaměstnance Úřadu práce na téma QR kódy – od historie vzniku až po jejich samotné vytváření a čtení. Projděte si naším školením a poznávejte výhody QR kódů. Práci s QR kódy školí Jan Wagner.

Publikováno: 25. 10. 2018

Webinář - Kyberbezpečnost

Webinář - Kyberbezpečnost

V projektu DigiStrategie jsme proškolili zaměstnance Úřadu práce na téma Kyberbezpečnost – zaměřili jsme se na téma bezpečné přihlašování a bezpečná hesla, digitální stopa, http/https, spam aj. Internet přináší mnoho výhod a příležitostí, ale má i své stinné stránky. Proto je důležité se chovat na internetu bezpečně. Jak na to zjistíte ve videu, kterým vás provede Martin Vejvoda.

Publikováno: 11. 10. 2018

Rozhovor s Ondřejem Neumajerem III: aktuální trendy ve vzdělávání

Rozhovor s Ondřejem Neumajerem III: aktuální trendy ve vzdělávání

Co je to edukační robotika či STEAM learning? Jaké jsou aktuální trendy ve využívání digitálních technologií ve školách? Ondřej Neumajer se zabývá inovacemi ve vzdělávání a popularizací účelného využívání vzdělávacích technologií. Vyučuje didaktiku ICT v programu Učitel Naživo a na PedF UK, spolupracuje se státními i neziskovými organizacemi. Pro MŠMT vytvořil a pomáhá realizovat Strategii digitálního vzdělávání ČR do roku 2020.

Publikováno: 27. 9. 2018

Rozhovor na téma digitální gramotnost učitelů: Ondřej Neumajer II

Rozhovor na téma digitální gramotnost učitelů: Ondřej Neumajer II

Rozhovor zaměřen na vztah učitele a digitálních technologií. Umí učitelé dobře rozvíjet digitální kompetence žáků? Ondřej Neumajer se zabývá inovacemi ve vzdělávání a popularizací účelného využívání vzdělávacích technologií. Vyučuje didaktiku ICT v programu Učitel Naživo a na PedF UK, spolupracuje se státními i neziskovými organizacemi. Pro MŠMT vytvořil a pomáhá realizovat Strategii digitálního vzdělávání ČR do roku 2020.

Publikováno: 13. 9. 2018

Rozhovor na téma digitální gramotnost ve vzdělávání: Ondřej Neumajer I

Rozhovor na téma digitální gramotnost ve vzdělávání: Ondřej Neumajer I

Jaká je digitální gramotnost Čechů? Co je to netiketa či digitální stopa? Další témata v rozhovoru: otevřené licence, autorské právo, programování aj. Ondřej Neumajer se zabývá inovacemi ve vzdělávání a popularizací účelného využívání vzdělávacích technologií. Vyučuje didaktiku ICT v programu Učitel Naživo a na PedF UK, spolupracuje se státními i neziskovými organizacemi. Pro MŠMT vytvořil a pomáhá realizovat Strategii digitálního vzdělávání ČR do roku 2020.

Publikováno: 30. 8. 2018

Rozhovor na téma digitální gramotnost a rodina

Rozhovor na téma digitální gramotnost a rodina

„Proč by se rodina měla digitalizovat? Protože technologie jsou kolem nás. Je to realita. Tvářit se, že to neexistuje, to nám nepomůže. Ten trend nás dříve či později dožene. Digitální technologie je potřeba vnímat jako nástroj a záleží na nás, jak využijeme jejich potenciálu a jak nám budou prospěšné.“ Rozhovor s metodikem projektu DigiStrategie 2020, který je zaměřen na představení projektu, seznámení s pojmem digitální gramotnost obecně a představení digitální gramotnosti ve vztahu k rodině, škole a volnému času.

Publikováno: 16. 8. 2018

Otevřená data - Panelová diskuze

Otevřená data - Panelová diskuze

V pondělí 25. června 2018 proběhla Panelová diskuze Otevřená data a otevřené vzdělávací zdroje v PSP ČR. Cílem diskuze bylo projednat návrhy opatření a doporučení pro efektivnější implementaci otevřených dat a otevřených vzdělávacích zdrojů v ČR, které vznikly v rámci studií v projektu DigiStrategie 2020. Panelové diskuze se účastnili odborníci z praxe, zástupci univerzit, Ministerstva vnitra, projektu Smart City, EduIn, zástupce České pirátské strany a další. Obě studie jsou v plném znění na webu digistrategie.cz. Více informací na Portál Digi.

Publikováno: 26. 7. 2018

Otevřené vzdělávací zdroje – Panelová diskuze

Otevřené vzdělávací zdroje – Panelová diskuze

V pondělí 25. června 2018 proběhla Panelová diskuze Otevřená data a otevřené vzdělávací zdroje v PSP ČR. Cílem diskuze bylo projednat návrhy opatření a doporučení pro efektivnější implementaci otevřených dat a otevřených vzdělávacích zdrojů v ČR, které vznikly v rámci studií v projektu DigiStrategie 2020. Panelové diskuze se účastnili odborníci z praxe, zástupci univerzit, Ministerstva vnitra, projektu Smart City, EduIn, zástupce České pirátské strany a další. Obě studie jsou v plném znění na webu digistrategie.cz. Více informací na Portál Digi.

Publikováno: 19. 7. 2018